Майнові спори (в тому числі пов'язані з нерухомістю)

Переважну  більшість  цивільних  справ, що  розглядаються  за  участю  адвоката  Желевського  В.М.  як  в  Бориспільському  міськрайонному  суді  так  і  в  загальних  судах  інших  територіальних  юрисдикцій  складають  майнові  спори. Це  обумовлене  тією  обставиною, що  за  визначенням,  до  майна  відносяться  не  тільки  речі  з  усім  їх  різноманіттям,  починаючи  від  рухомих  до  великих  об’єктів  нерухомого  майна, в  тому  числі  земельні  ділянки, а  також  майнові  права  та  обов’язки  щодо  останніх. А  оскільки  більшість  непорозумінь  у  правовідносинах  виникають  прямо  чи  опосередковано  щодо  об’єктів  матеріального  світу, відповідні  спори, що  розглядаються  судами  і  отримали  узагальнену  назву – майнові  спори.
Як  я  вже  згадав  вище, по  відношенню  до  таких  об’єктів  виникають  як  права  так  і  обов’язки. Їх  різноманіття  обумовлено  великою  кількістю  передбачених  законом  правових  конструкцій, а  ще  більше – не  передбачених, але  таких, що  йому  не  суперечать. Наявність  в  учасників  майнових  правовідносин  значного  ступеня  розсуду  щодо  вирішення  долі  своєї  власності  і  обумовлює  майже  безмежну  кількість  створюваних  ними  конфігурацій.
Мабуть  самим  поширеним  серед  майнових  спорів  є  питання  щодо  права  власності  з  усіма  його  складовими  як  в  площині  предметного  нормативного  регулювання  так  і  суто  процедурних  відносно  його  виникнення  та  припинення. Більшість  суперечок  і  виникають  саме  на  грунті  непорозуміння  кому,  що  і  на  яких  підставах  має  належати. І  якщо  в  свідомості  учасників  відповідного  спору  все  виглядає  досить  просто, оскільки  вони  керуються  відчуттям  справедливості  та  почуттям  образи  від   порушення  своїх  інтересів, то  у  юридичній  площині  не  все  однозначно  у  питанні  надання  переваги  одному  з  опонентів. З  моральної  точки  зору  ваші  вимоги  можуть  бути  обгрунтованими, але  у  правовій  площині  часто  доводиться  докладати  зусиль  у  пошуку  вдалого  способу  їх  задоволення. Часто  це  обумовлено  тією  обставиною, що  спірні  майнові  правовідносини  розвивались  на  протязі  багатьох  років, впродовж  чого   змінювався  як  склад  їх  учасників  так  і  законодавство, що  їх  регулювало, а  судова  практика  щодо  розв’язання  відповідних  спорів  змінюється  ще  активніше. Прикладом  може  бути  спір  між  спадкоємцями  щодо  успадкованої  нерухомості  на  яку  свого  часу  права  не  були  оформлені, або  обтяженої  боргами, права  вимоги  відносно  яких  неодноразово  передавались  іншим  суб’єктам.
До  майнових  спорів, що  складають  професійний  інтерес, обумовлений  моїм  фахом  і  досвідом  я  відніс  би, зокрема, наступні:
  • спори  щодо  права  власності  на  нерухомість
  • земельні  спори
  • спори  у  справах  про  спадкування
  • щодо  поділу  майна
  • спори  у  справах  з  кредитних  правовідносин