Спори у справах про спадкування

Значну  кількість  цивільних  справ, що  розглядаються  за  участю  адвоката  Желевського  В.М.  як  в  Бориспільському  міськрайонному  суді  так  і  в  загальних  судах  інших  територіальних  юрисдикцій  складають  спори  у  справах  про  спадкування, які, узагальнюючи,  варто  віднести  до  майнових  спорів. Це  обумовлюється  самим  нормативним  визначенням  спадщини  до  якої  відносяться  права  та  обов’язки, що  належали  спадкодавцеві. Більшість  цих  прав  носять  майновий  характер, оскільки  виникають  щодо  майна, особливо  нерухомого.

Особлива, так  би  мовити, спірність  подібних  правовідносин  обумовлена  як  суто  суб’єктивною  складовою – спадкоємці  часто  не  визнають  прав  один  одного, або  ж  оспорюють  їх  принаймні  частково, так  і  об’єктивною – у  багатьох  випадках   майно  не  є  оформленим  належним  чином, обтяжене  боргами, або  ж  на  нього  претендують  суб’єкти  відмінні  від  належних  до  кола  спадкоємців. Велика  кількість  різноманітного  майна (рухомі  речі, нерухомість  в  тому  числі  земельні  ділянки, вклади  і  т.і.)  та  широке  коло  причетних  осіб  часто  утворюють  дуже  складні  конфігурації, що  лягають  в  основу  тривалих  спорів, які  розглядаються  судами  не  один  рік.

Відповідну  проблематику  можна  розділити  на  два  основні  напрямки. Перший – це  проблеми, які  виникають  щодо  самого  майна, права  на  які  набувались, інколи  дуже  давно, виникали, змінювались, інколи  припинялись, потім  дістались  спадкоємцям, яким  і  доводиться  вирішувати  різноманітні  питання, в  тому  числі  і  щодо  підстав  набуття  та  підстав  виникнення  таких  прав. Таке  пояснення  може  здатись  переобтяженим  юридичними  формулюваннями, але  якщо  Ви  отримали  «проблемну  спадщину» - будьте  готові  порозумітись  на  ще  більшій  їх  кількості.
Другий – процедурні  питання, пов’язані  з  прийняттям  та  оформленням  спадщини. На  цьому  шляху  часто  також  виникає  багато  несподіваних  перешкод.
Часто  різні  суб’єкти, в  тому  числі  спадкоємці, що  не  задовільнились  отриманим, оспорюють  вже  оформлені  Вами  спадкові  права. Тому  відчуття  справедливості, образи, чи  здорового  глузду  лише  мотивуватимуть  Вас  до  захисту  своїх  інтересів. Проте  обрати  вірний  шлях  і  засоби  зможе  лише  той, хто  на  цьому  розуміється.