Земельні спори

Значну  кількість  цивільних  справ, що  розглядаються  за  участю  адвоката  Желевського  В.М.  як  в  Бориспільському  міськрайонному  суді  так  і  в  загальних  судах  інших  територіальних  юрисдикцій  складають  земельні  спори.  Особливого  значення  відповідна  проблематика  набула  через  намагання    більш  досконалого  законодавчого  врегулювання  цих  правовідносин. Проте  проблема  полягає  не  у  такому  намаганні. а  через  те, що  земельним  ділянкам, які  зараз  є  предметом  цивільного  обігу  бракує  в  площині  належності  щодо  оформлених  відносно  них  прав. Суперечки  часто  виникають  щодо  земельних  ділянок  відносно  яких  підстави  набуття  чи  виникнення  прав  є  спірними  через  недотримання  відповідних  правових  процедур  їх  оформлення.

Земельна  ділянка  може  перебувати  у  власності  певного  суб’єкта  тривалий  час, при  цьому  своїх  властивостей  не  змінювати, проте  часто  змінюється  законодавство, що  регулює  її  обіг  та  використання. Більш  того, під  час  розгляду  пов’язаного  з  нею  спору  судом,  істотно  змінюється  не  тільки  воно, але  й  судова  практика  щодо  його  застосування. А  застосовувати  треба  законодавство, яке  регулювало  спірні  відносини  на  час  виникнення  прав  чи  їх  порушення. Очевидно, що  на  цьому  необхідно  розумітись.

Також  варто  звернути  увагу, що  на  земельній  ділянці  часто  перебувають  об’єкти  нерухомості,  правова  доля  яких  пов’язувалась   з  нею  на  протязі  часу  у  різний  спосіб. Наприклад  житловий  будинок  і  земельна  ділянка, на  якій  він  розміщений  хоч  і  є  окремими  об’єктами  цивільних  прав, але  у  випадку  відчудження  першого  до  набувача  переходять  і  права  на  другу. Проте  так  є  зараз, але, якщо  спір  розглядається  щодо  обставин  далекого  минулого  то  труднощі  виникають  як  щодо  правильної  юридичної  кваліфікації  таких, що  його  викликали,  так  і  щодо  шляхів  його  розв’язання  судом, відносно  чого  часто  змінювана  судова  практика  не  завжди  є  помічником.

Оскільки  земля  є  цінним  об’єктом  обороту, то  через  підвищену  зацікавленість  великої  кількості  суб’єктів  виступає  предметом  різного  роду  суперечок  та  недобросовісних  дій. Вона  може  бути  не  тільки  об’єктом  власності, спірні  відносини  можуть  скластись  у  площині   користування  нею  суб’єктами  відмінними  від  власника. Часто  власник  і  орендар  порозумітись  між  собою  не  можуть.
І  хоча  існує  досить  широкий  перелік  різноманітних  способів  для  захисту  своїх  порушених, оспорених  чи  невизнаних  прав, визначитись  щодо  застосування  належного  складає  певну  спеціфіку, на  якій  не  завжди  розуміються  навіть  фахівці.